The staue of Mighty Stromlord in Prime City

Life in the Kingdom wasn't always pleasant as it is now. Members of ancient civilization called Primes of which we know only a little propably chose wrong way of progression of their society. Legend says one day the Mighty Stormlord run out of patience because of the way society behaved and summoned eternal tempest on their heads.

At first the storm was so strong it could move milions cubes every single day and that continued for next 30 days. After Stormlord's rage fizzled out the storm changed only to imperishable thunderstorm and eternal darkness. Unfortunately for Primes their whole civilization was lost and only few of the Primes miraculously survived and moved underground. They passed the message from generation to generation for thousands years until the capable hero appeared. And they called him Geckon.

Bouře byla zpočátku tak silná, že dokázala přesunout miliony kostek během každého dne, a tak tomu bylo po celých 30 dní. Když Stormlordova zuřivost trochu opadla, projevovala se již jen věčnou tmou a neutuchajícím hromobitím. Bohužel pro Primy byla ale jejich civilizace nenávratně ztracena a hrstka přeživších, kteří jako zázrakem unikli zkáze, musela nadále žít v podzemí a předávala si toto poselství z generace na generaci po tisíce let, až se jednou objevil schopný hrdina, kterému říkali Ještěrka.

Ještěrka byl velice mrštný i moudrý, a tak byl společenstvím stařešin, potomků pradávných Primů, vybrán, aby se pokusil usmířit mocného vládce a navrátil tak počasí vlídnou tvář. Samozřejmě nebyl první, kdo byl vyslán, ale jeho předchůdci nebyli schopni vyřešit Stormlordovy lstivé hádanky, jejichž uhádnutím si on podmiňoval smír mezi jím a lidem Království. Přesné znění hádanek zůstává zahaleno tajemstvím, měly však prověřit, zda jsou lidé dostatečně poučeni ze svých chyb.

Ještěrovi se tedy podařilo získat zpět přízeň Mighty Stormlorda a aby nikdo z jeho lidu nezapomněl na důležitost pokory před přírodou a jejími krásami, byla v prvním novém městě (Prime City) vystavěna podobizna mocného boha, tak jak ji pamatoval pouze a jen Ještěrka.

Stormlord byl s počínáním smrtelníků spokojen, ale na důkaz a připomenutí své moci svrhl do obchodní čtvrti Prime City obrovskou minci symbolizující jeho sílu a varující zejména před hamižností. Mince je obklopena zvláštním polem, do kterého není radno vstupovat na déle než vteřinu, protože moc Stormlorda je pro hráče životu nebezpečná, přestože se projevuje převážně v noci. Nachází se na náměstíčku v obchodní čtvrti města Prime City, kde je obklopena vybranými obchody nejváženějších obchodníků Království.

 

Mince varující před hamižností